9 september medisch behandeling diabetes BTW vrij

Gepubliceerd op 3 november 2022 om 09:49

Goed nieuws voor de professionalisering van ons vak! Na vele jaren vechten is er de volgende uitspraak. 

"Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. Btw-vrijstelling worden toegepast op diabetische voetzorg door medisch pedicures......

......oordeelt dat X de BTW-vrijstelling voor medische diensten mag toepassen op haar werkzaamheden als medisch pedicure. De in de "zorgmodule preventie diabetische voetulcera" beschreven instrumentele behandeling vormt namelijk een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van de voetzorg voor diabetespatiënten. Zij valt als zodanig dan ook binnen de reikwijdte van de BTW-vrijstelling voor medische diensten. Verder verschilt de instrumentele behandeling die medisch pedicures geven wat betreft omvang en aard en kwaliteit niet zo zeer van de behandeling die podotherapeuten geven dat dit een verschil in BTW-behandeling rechtvaardigt." 

Bron: Wolters Kluwer - taxlive.nl

Dat houd in: 

Er hoeft in ieder geval geen btw afgedragen te worden voor de gecontracteerde diabetes voetzorg. 

En voor de WLZ voetzorg geld dat persoonlijke voetverzorging, (dus geen medische voetzorg, maar ook geen cosmetische voetzorg) aan personen zowel binnen als buiten de instelling, er geen BTW gerekend hoeft te worden mits de WLZ-instelling zelf onder de btw-vrijstelling valt.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.