Kwaliteit en Geschillencommissie

WKKGZ

De wet Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 is de wet volledig van kracht.

Het gaat hierbij om alle ZZP’ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de wet Langdurige Zorg en ZZP’ers die cosmetische zorg aanbieden. Monique-Pedicure is vanaf 1 januari 2017 Wkkgz-proof.

 

Wat is het doel van de Wkkgz?

De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.

Wat betekent dit voor ons als (medisch) pedicure?

Wij noemen, zonder hierbij volledig te zijn, enkele aandachtspunten:

  • bieden van goede zorg

  • beschikken over een kwaliteitssysteem

  • systeem voor het veilig melden van een incident

  • verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op verzoek

  • op verzoek cliënten informeren over de rechten die uit deze wet voortvloeien

  • aangesloten zijn bij een erkende Geschillenregeling/Commissie 

Voor meer informatie over de wet Wkkgz, bekijk de website van Rijksoverheid.

 

Heeft u een klacht? 

Monique-Pedicure helpt u graag het probleem op te lossen. Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u uw klacht aanmelden bij de geschillencommissie waar ik ben aangesloten: erisietsmisgegaan.nl . In deze klachtenregeling wordt stap voor stap beschreven wat u als zorgvrager kunt doen, wat ik als zorgverlener kunt doen en wat hun voor u kunnen doen om de onvrede weg te nemen en het vertrouwen te herstellen. 

Lees ook de Algemene voorwaarden van Monique-Pedicure voordat u een klacht indient.

Hieronder tekst van "erisietsmisgegaan":
Mocht dat niet lukken dan begeleiden wij u bij het zo snel mogelijk bereiken van een voor beiden aanvaardbare oplossing. Zodat u met elkaar verder kunt. Als dat niet lukt, dan faciliteren wij een erkende geschillencommissie. Het gehele proces zoals dat in deze klachtenregeling wordt beschreven, tot en met de beslissing van de geschillencommissie, voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Elke zorgverlener die deze klachtenregeling hanteert is verplicht zich daaraan te houden en zijn cliënten hiervan in kennis te stellen. Doet hij dit niet, dan kan de cliënt daarover een geschil indienen bij de geschillencommissie.