AVG

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Monique-Pedicure aan (hierna: “Verantwoordelijke”).
Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan Moerplein 12a, 4401HW  Yerseke  en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder KvK-nummer 56729820.
Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen.
Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaart samen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-08-2018.

1.Welke informatie verzamelen wij van u?

Bij het invullen van het contactformulier op onze website (voor het stellen van een vraag) zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres of kantooradres.
Bij het invullen van het formulier t.b.v. het maken van een afspraak wordt gevraagd naar persoonlijke NAW gegevens, telefoonnummers en e-mailadres.


2.Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Doordat wij uw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer hebben, kunnen wij contact met u opnemen ingeval van vragen betreffende het bestelde product.
  • Met de verstrekte gegevens kunnen we u als  zorgconsument waar mogelijk, doorgeven aan een podotherapeut en/of verzekeraar.
  • De mailgegevens worden gebruikt t.b.v. het verzenden van directe communicatie.
  • De telefoongegevens kunnen worden gebruikt voor directe communicatie.

3.Nieuwsbrief

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden, waarmee wij u als  zorgconsument informeren over zaken die betrekking hebben op de behandelingen.

4.   Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die gelinkte website of voor de privacyverklaring op die gelinkte website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

5.  Doorgifte aan bewerkers en derden

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tenzij het nodig is voor behandelingen en u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven aan Verantwoordelijke, en dan alleen aan huisarts, verzekeraar van zorgconsument of podotherapeut.

6.Beveiliging

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.
Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

7.   Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”.  De door u verstrekte gegevens worden na beëindiging van uw registratie (per 31 december van het betreffende kalenderjaar) verwijderd, behalve uw naam en registratienummer. Voor de financiële verplichting t.o. de belastingdienst worden de financiële gegevens overeenkomstig de wet bewaard. U kunt  een overzicht bij ons opvragen en vragen om gegevens te wijzigen of te verwijderen door een e-mail te zenden naar moniquepedicure@zeelandnet.nl of door een brief te sturen naar:

Monique-Pedicure
Moerplein 12a
4401HZ  Yerseke