Page Title

Wat is een medisch pedicure?

De medisch pedicure zorgt ervoor dat uw voeten periodiek verzorgd worden om huid- en nagelaandoeningen tijdig te voorkomen.

Een medisch pedicure heeft naast de basisopleiding de studie ‘medisch pedicure’ doorlopen. Zij mag nagelbeugels plaatsen, orthese maken op maat, alle risicovoeten behandelen, zoals:

 • de diabetische voet
 • de reumatische voet
 • de oudere voet
 • de verwaarloosde voet
 • de spastische voet

Tevens heeft een medisch pedicure de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen zoals:

 • anti-druktechnieken door middel van vilt en orthese materiaal
 • nagelregulatie door middel van het plaatsen van nagelbeugels
 • nagelreparatie

Monique-Pedicure is uw medisch pedicure die is aangesloten bij Stipezo (Stichting Pedicure in de Zorg) en het kwaliteitsregister RPV (Register Paramedische Voetzorg) Monique-Pedicure is aangesloten bij, en werkt nauw samen met, podotherapeut zodat de behandelingen van de diabetische voet vergoed kunnen worden. Bij ernstige klachten of specifieke medische aandoeningen, zal ik  u dan ook gericht doorverwijzen naar een podotherapeut of huisarts.

Wat doet de medisch pedicure?

Een medich pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen. Mocht het nodig zijn dan neem ik van te voren een anamnese af, voer ik een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken van uw voeten. Verder kan ik u onder meer adviseren ten aanzien van uw schoenen, pantoffels, slippers, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In een standaard behandeling verzorg ik uw nagels en de nagelomgeving, verwijdert eelt en indien aanwezig likdoorns. Indien nodig behandel ik ingegroeide teennagels, verzorg verdikte- en schimmelnagels en behandel kloven. Hiervoor wordt handmatig en machinaal instrumentarium gebruikt.

Voor de volgende behandelingen kan de medisch pedicure een uitkomst zijn:

 • voetverzorging bij uw diabetische voet
 • voetverzorging bij uw reumatische voet
 • verwijderen van eelt op uw voeten en uw tenen
 • verwijderen van likdoorns op uw voeten en uw tenen
 • nagelbehandelingen voor uw nagels die schimmel bevatten of nagels die pijnlijk, blauw of ingegroeid zijn. Een nagelbeugel kan geplaatst worden welke een uitkomst zijn bij ingroeiende nagels.
 • adviezen met betrekking tot voetverzorging bij bijvoorbeeld zweetvoeten
 • om voetproblemen tijdig op te sporen

Wat is een paramedisch chiropodist?

Het beroep van ‘paramedisch chiropodist’ is een Mbo-4 niveau met alle specialisaties op het gebied van instrumentele voetbehandelingen en theoretische kennis.

Deze is volledig afgestemd op de eisen van de sector Zorg en omvat alle kennis en vaardigheden voor de behandeling van een zorgconsument of patiënt.

Bij de opleiding chiropodist is de inhoud gerichter op de zorg met een uitbreiding op de medisch pedicure, deze uitbreidingen zijn: microbiologie en wonden / verbanden.

Uitleg herkomst naam Paramedisch Chiropodist: De beroepsnaam Medisch Pedicure (in de uiterlijke verzorging) kan misleidend ervaren worden en ongewenst omdat de naam de suggestie wekt dat hier sprake is van een medisch beroep.

Met deze beroepsnaam zou het beroep Medisch Pedicure als niet BIG geregistreerd beroep hoger op de maatschappelijke ladder staan dan de Podotherapeut die wel een BIG geregistreerd beroep heeft.

Daarom heeft mijn branchevereniging Stipezo de oude beroepsnaam Chiropodist genomen. Juridisch kan deze naam echter aanleiding zijn voor een probleem omdat in sommige Europese landen een Chiropodist een medicus is. Daarom is er gezocht naar een passende toevoeging.

Omdat wij gebruik maken van een scalpel, net als een Arts of Paramedicus, stellen we dat er “paramedische voetbehandelingen” worden uitgevoerd. Daarbij moet je het woord “Paramedisch” zien als “voert een behandeling uit die ook een (para)medicus uitvoert maar behoort zelf niet tot die beroepsgroep”. Dit heeft geleid tot de keuze voor de beroepsnaam Paramedisch Chiropodist.